?

StardustYo's Sky

Once upon a fallen star...

Name:
stardustyo
Birthdate:
30 September
Verde

{d i s t a n c e}
VertGreenXanh lá
Once upon a fallen star, a thousand of glacideas that bloomed

.Verde, Vert and Xanh lá all mean "green" - my favourite colour

.Stardust is the most beautiful thing I've ever seen, and my friends call me Yo, so I use StardustYo as my nickname. You can call me Yo if you'd like, I'll be okay with it ^^"
Secretly in love with someone, wonder if I ever cross his mind, but to me it happends every time.

Interested in Pokemon, +Anima, One fine day and KHR!

Hobbies are reading book, writing, listening to music and graphic designing.Xe đạp
Trưa hè của Hóc Môn
Những con hẻm có mùi kẹo ngọt
Quà vặt những buổi tan trường
Những tối trời mưa trên đường Cộng Hòa
Ông lão bán nước mía cạnh VUS Út Tịch

"Thời gian trôi qua thì không lấy lại được, nhưng nó không hoàn toàn biến mất, mà trở thành những kỉ niệm đẹp nhất đời người."
- One fine day by Sirial -

1 | 2 | 3 | 4 |


layout
profile code

Statistics